HANTECH LTD.

Vacuum Column

 • CLIENTORPIC (2015)
 • PROJECTSOHAR REFINERY IMPROVEMENT
 • LOCATIONOMAN
 • MATERIALSA204-AN+SA240-316L CLAD
 • SIZE (mm)31+3 (T) x 10,000 (ID) x 43,750 (L)
 • WEIGHT (set) 439 tons

Drying Column (Zirconium)

 • CLIENTLOTTE BP CHEMICALS (2019)
 • PROJECTACETIC ACID PLANT
 • LOCATIONKOREA
 • MATERIALB551-R60702
 • SIZE (mm)10 (T) x 1,115 / 1,600 (ID) x 39,900 (L)
 • WEIGHT (set)17 tons

Propylene Rectifier

 • CLIENTKPIC (2016)
 • PROJECTKPIC ONE
 • LOCATIONKOREA
 • MATERIALA516-70N
 • SIZE (mm)39 (T) x 4,800 (ID) x 87,510 (L) (Supplied with Insulation and Tray)
 • WEIGHT (set)715.9 tons

Propylene Fraction No.3

 • CLIENTSAMSUNG TOTAL (2013)
 • PROJECTPROPYLENE
 • LOCATIONKOREA
 • MATERIALA516-70N
 • SIZE (mm)60+1.5 (T) x 4,100 (ID) x 98,600 (L) / 86,600 (L without skirt), Tray 180 layers
 • WEIGHT (set)776.7 tons